top of page

ක්රියාත්මක වන දිනය: 2018 ජූලි 02

IHB ("අප", "අපි" හෝ "අපේ") විසින් ihbeducation.in වෙබ් අඩවිය සහ IHB ජංගම යෙදුම ("සේවාව") ක්‍රියාත්මක කරයි.

ඔබ අපගේ සේවාව භාවිතා කරන විට පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීම, භාවිතය සහ හෙළිදරව් කිරීම සහ එම දත්ත සමඟ ඔබ සම්බන්ධ වූ තෝරාගැනීම් පිළිබඳ අපගේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව මෙම පිටුව ඔබට දන්වයි. අයිඑච්බී සඳහා වන මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය බල ගැන්වෙන්නේ FreePrivacyPolicy.com විසිනි .

සේවාව සැපයීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අපි ඔබේ දත්ත භාවිතා කරන්නෙමු. සේවාව භාවිතා කිරීමෙන්, මෙම ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව තොරතුරු රැස් කිරීමට සහ භාවිතා කිරීමට ඔබ එකඟ වේ. මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ වෙනත් ආකාරයකින් අර්ථ දක්වා නොමැති නම්, මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ භාවිතා වන කොන්දේසි වලට අපගේ නියමයන් හා කොන්දේසි වල සමාන අර්ථයන් ඇත.

තොරතුරු රැස් කිරීම සහ භාවිතය

ඔබට අපගේ සේවාව සැපයීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විවිධ අරමුණු සඳහා අපි විවිධ ආකාරයේ තොරතුරු කිහිපයක් එකතු කරන්නෙමු.

එකතු කරන ලද දත්ත වර්ග

පෞද්ගලික දත්ත

අපගේ සේවාව භාවිතා කරන අතරතුර, ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට හෝ හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි යම් තොරතුරක් ලබා දෙන ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු ("පුද්ගලික දත්ත"). පෞද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරුවලට ඇතුළත් විය හැකි නමුත් ඒවාට පමණක් සීමා නොවේ:

 • විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය

 • පළමු නම සහ අවසාන නම

 • දුරකතන අංකය

 • කුකීස් සහ භාවිත දත්ත

භාවිත දත්ත

ඔබ අපේ සේවාවට පැමිණෙන සෑම විටම හෝ ජංගම දුරකථනයකින් (හෝ භාවිත දත්ත) මඟින් ඔබ සේවාවට ප්‍රවේශ වන විටත් ඔබේ බ්‍රව්සරය යවන තොරතුරු අපි එකතු කර ගත හැක.

මෙම භාවිත දත්තයට ඔබේ පරිගණකයේ අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝලය ලිපිනය (උදා: අයිපී ලිපිනය), බ්‍රව්සර් වර්ගය, බ්‍රව්සර් අනුවාදය, ඔබ යන අපගේ සේවාවේ පිටු, ඔබ ගිය වේලාව සහ දිනය, එම පිටු සඳහා ගත කළ කාලය වැනි සුවිශේෂී තොරතුරු ඇතුළත් විය හැකිය. උපාංග හඳුනාගැනීම් සහ වෙනත් රෝග විනිශ්චය දත්ත.

ඔබ ජංගම උපාංගයක් මඟින් හෝ සේවාව වෙත පිවිසෙන විට, මෙම භාවිත දත්තයට ඔබ භාවිතා කරන ජංගම උපාංග වර්ගය, ඔබේ ජංගම උපාංග අද්විතීය හැඳුනුම්පත, ඔබේ ජංගම උපාංගයේ අයිපී ලිපිනය, ඔබේ ජංගම මෙහෙයුම් පද්ධතිය, වර්ගය වැනි තොරතුරු ඇතුළත් විය හැකිය. ඔබ භාවිතා කරන ජංගම අන්තර්ජාල බ්‍රව්සර්, අද්විතීය උපාංග හඳුනාගැනීම් සහ වෙනත් රෝග විනිශ්චය දත්ත.

ලුහුබැඳීම් සහ කුකීස් දත්ත

අපගේ සේවාවේ ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ යම් යම් තොරතුරු තබා ගැනීමට අපි කුකීස් සහ ඒ හා සමාන ලුහුබැඳීමේ තාක්‍ෂණ භාවිතා කරමු.

කුකීස් යනු නිර්‍මාණ නිර්‍මාණ අද්විතීය හඳුනාගැනීමක් ඇතුළත් විය හැකි කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් සහිත ලිපිගොනු ය. කුකීස් වෙබ් අඩවියකින් ඔබේ බ්‍රව්සරයට යවා ඔබේ උපාංගයේ ගබඩා වේ. තොරතුරු රැස් කිරීම සහ ලුහුබැඳීම සහ අපගේ සේවාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා බීකන්ස්, ටැග් සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද ලුහුබැඳ යන තාක්‍ෂණයන් ලෙස භාවිතා කෙරේ.

සියළුම කුකීස් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙසට හෝ කුකියක් යවන විට සඳහන් කරන ලෙසට ඔබේ බ්‍රව්සරයට උපදෙස් දිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ඔබ කුකී පිළි නොගන්නේ නම්, අපගේ සේවාවේ සමහර කොටස් ඔබට භාවිතා කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.

අපි භාවිතා කරන කුකීස් සඳහා උදාහරණ:

 • සැසි කුකීස්. අපගේ සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපි සැසි කුකීස් භාවිතා කරමු.

 • මනාප කුකීස්. ඔබේ මනාපයන් සහ විවිධ සැකසුම් මතක තබා ගැනීමට අපි මනාප කුකීස් භාවිතා කරමු.

 • ආරක්ෂක කුකීස්. ආරක්‍ෂක කටයුතු සඳහා අපි ආරක්‍ෂක කුකීස් භාවිතා කරන්නෙමු.

දත්ත භාවිතය

IHB එකතු කරන ලද දත්ත විවිධ අරමුණු සඳහා භාවිතා කරයි:

 • සේවාව සැපයීම හා නඩත්තු කිරීම සඳහා

 • අපගේ සේවාවේ වෙනස්කම් පිළිබඳව ඔබට දැනුම් දීමට

 • ඔබ එසේ කිරීමට කැමති විට අපගේ සේවාවේ අන්තර් ක්‍රියාකාරී විශේෂාංග වලට සහභාගී වීමට ඔබට ඉඩ සැලසීම සඳහා

 • පාරිභෝගික රැකවරණය සහ සහයෝගය ලබා දීම සඳහා

 • අපට සේවාව වැඩිදියුණු කළ හැකි වන පරිදි විශ්ලේෂණ හෝ වටිනා තොරතුරු සැපයීමට

 • සේවාවේ භාවිතය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා

 • තාක්ෂණික ගැටලු හඳුනා ගැනීමට, වැළැක්වීමට සහ ඒවාට පිළියම් යෙදීම සඳහා

දත්ත මාරු කිරීම

පුද්ගලික දත්ත ඇතුළුව ඔබේ තොරතුරු ඔබේ ප්‍රාන්තයෙන්, පළාතෙන්, රටෙන් හෝ වෙනත් රජයේ අධිකරණ බල ප්‍රදේශයකින් පිටත පිහිටි පරිගණක වෙත මාරු කළ හැකි අතර නඩත්තු කළ හැකිය.

ඔබ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිටින අතර අපට තොරතුරු ලබා දීමට තෝරන්නේ නම්, අපි පුද්ගලික දත්ත ඇතුළු දත්ත ශ්‍රී ලංකාවට මාරු කර එය එහි සකසන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියට ඔබේ එකඟතාවයෙන් පසුව ඔබ එබඳු තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් එම මාරු කිරීම සඳහා වන ඔබේ එකඟතාව නියෝජනය කරයි.

ඔබේ ආරක්‍ෂාව ඇතුළුව ප්‍රමාණවත් පාලනයක් නොමැති නම් ඔබේ දත්ත ආරක්ෂිතව සහ මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව සහතික කර ගැනීමට සහ ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සංවිධානයකට හෝ රටකට මාරු නොකිරීමට අයිඑච්බී සාධාරණ පියවරයන් ගනී. දත්ත සහ අනෙකුත් පුද්ගලික තොරතුරු.

 

දත්ත හෙළිදරව් කිරීම

නීතිමය අවශ්යතා

එවැනි ක්‍රියාවන් අවශ්‍ය බව සද්භාවයෙන් IHB ඔබේ පුද්ගලික දත්ත හෙළි කළ හැකිය:

 • නීතිමය බැඳීමකට අනුකූල වීම

 • අයිඑච්බී හි අයිතිවාසිකම් හෝ දේපල ආරක්ෂා කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම

 • සේවාව සම්බන්ධව සිදු විය හැකි වැරදි වැළැක්වීම හෝ විමර්ශනය කිරීම

 • සේවාව භාවිතා කරන්නන්ගේ හෝ මහජනතාවගේ පුද්ගලික ආරක්‍ෂාව ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා

 • නීතිමය වගකීම් වලින් ආරක්ෂා වීමට

දත්ත ආරක්‍ෂාව

ඔබේ දත්ත වල ආරක්‍ෂාව අපට වැදගත් වන නමුත් අන්තර්ජාලය හරහා සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රමයක් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගබඩා කිරීමේ ක්‍රමයක් 100% ක් ආරක්‍ෂිත නොවන බව මතක තබා ගන්න. ඔබේ පුද්ගලික දත්ත ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා වාණිජමය වශයෙන් පිළිගත හැකි උපක්‍රම භාවිතා කිරීමට අපි උත්සාහ කරන අතරම එහි පරම ආරක්‍ෂාව අපට සහතික කළ නොහැක.

සේවා සපයන්නන්

අපගේ සේවාවට ("සේවා සපයන්නන්") පහසුකම් සැලසීම සඳහා, අප වෙනුවෙන් සේවාව සැපයීම සඳහා, සේවාවට අදාළ සේවාවන් සැපයීම සඳහා හෝ අපගේ සේවාව භාවිතා කරන ආකාරය විශ්ලේෂණය කිරීමේදී අපට සහාය වීම සඳහා අපි තුන්වන පාර්ශව සමාගම් සහ පුද්ගලයින් යොදා ගත හැකිය.

මෙම තෙවන පාර්ශවයන්ට ඔබේ පුද්ගලික දත්ත වලට ප්‍රවේශය ලබා ගත හැක්කේ අප වෙනුවෙන් මෙම කාර්යයන් ඉටු කිරීමට පමණක් වන අතර එය හෙළිදරව් කිරීමට හෝ වෙනත් අරමුණක් සඳහා භාවිතා කිරීමට බැඳී සිටී.

විශ්ලේෂණ

අපගේ සේවාවෙහි භාවිතය නිරීක්ෂණය කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා අපට තෙවන පාර්ශවීය සේවා සපයන්නන් භාවිතා කළ හැකිය.

 • ගූගල් විශ්ලේෂණ

 • ගූගල් විශ්ලේෂණ යනු වෙබ් අඩවි ගමනාගමනය නිරීක්ෂණය කර වාර්තා කරන ගූගල් විසින් සපයනු ලබන වෙබ් විශ්ලේෂණ සේවාවකි. අපගේ සේවාවේ භාවිතය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ නිරීක්ෂණය කිරීමට ගූගල් එකතු කරන ලද දත්ත භාවිතා කරයි. මෙම දත්ත වෙනත් ගූගල් සේවා සමඟ බෙදා ගනී. තමන්ගේම වෙළඳ දැන්වීම් ජාලයක දැන්වීම් සන්දර්භගත කිරීමට සහ පුද්ගලීකරණය කිරීමට ගූගල් විසින් එකතු කරන ලද දත්ත භාවිතා කළ හැකිය.

 • ගූගල් හි පෞද්ගලිකත්‍ව පුරුදු පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ගූගල් පෞද්ගලිකත්‍ව සහ කොන්දේසි වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න: https://policies.google.com/privacy?hl=en

වෙනත් අඩවි වලට සම්බන්ධක

අප විසින් ක්‍රියාත්මක නොකරන වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට සම්බන්ධක අපගේ සේවාවේ අඩංගු විය හැකිය. ඔබ තුන්වන පාර්ශවීය සම්බන්ධකයක් ක්ලික් කළහොත් ඔබව එම තුන්වන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවිය වෙත යොමු කෙරේ. ඔබ පිවිසෙන සෑම වෙබ් අඩවියකම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය කරන ලෙස අපි ඔබට තරයේ අවවාද කරමු.

ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය අඩවි හෝ සේවාවන්ගේ අන්තර්ගතය, පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්ති හෝ භාවිතයන් පිළිබඳව අපට කිසිදු පාලනයක් නොමැති අතර කිසිදු වගකීමක් භාර නොගනිමු.

ළමා පෞද්ගලිකත්‍වය

අපගේ සේවාව වයස අවුරුදු 18 ට අඩු ("ළමයින්") කිසිවෙකු අමතන්නේ නැත.

අපි වයස අවුරුදු 18 ට අඩු කිසිවෙකුගෙන් පෞද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරක් දැනුවත්ව එකතු නොකරන්නෙමු. ඔබ දෙමාපියෙකු හෝ භාරකරුවෙකු නම් සහ ඔබේ දරුවන් විසින් අපට පෞද්ගලික දත්ත ලබා දී ඇති බව ඔබ දන්නේ නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න. දෙමව්පියන්ගේ කැමැත්ත තහවුරු නොකර අපි දරුවන්ගෙන් පුද්ගලික දත්ත එකතු කළ බව දැනගතහොත් එම තොරතුරු අපගේ සේවාදායකයන්ගෙන් ඉවත් කිරීමට අපි පියවර ගනිමු.

මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තියේ වෙනස්කම්

වරින් වර අපට අපේ පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන කළ හැකිය. මෙම පිටුවේ නව පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් යම් වෙනසක් සිදු වුවහොත් අපි ඔබට දන්වන්නෙමු.

මෙම වෙනස බලපැවැත්වීමට පෙර සහ මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තියේ ඉහළින් ඇති "බලපැවැත්වෙන දිනය" යාවත්කාලීන කිරීමට පෙර අපගේ සේවාව පිළිබඳව විද්‍යුත් තැපෑලෙන් සහ/හෝ ප්‍රමුඛ දැනුම්දීමකින් අපි ඔබට දන්වන්නෙමු.

කිසියම් වෙනස්කමක් සඳහා වරින් වර මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය සමාලෝචනය කරන ලෙස ඔබට උපදෙස් දෙනු ඇත. මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්තියේ වෙනස්කම් මෙම පිටුවේ පළ කළ විට ඒවා බලාත්මක වේ.

රහස්යතා ප්රතිපත්තිය

bottom of page